aleja Józefa Piłsudskiego 23a, Rzeszów
facebook

sierpień 2019r.

sierpień 2019r.

Udział w X Pikniku Militarnym w Bliźnie, gdzie organizowaliśmy grę zewnętrzną na płaskim terenie.